Odsherreds Kommune har et samarbejde med nogle af de privatpraktiserende tandlæger i kommunen, deriblandt os, så derfor behandler vi også børn på klinikken. Vær opmærksom på, at barnet skal være tilmeldt Odsherred kommunale tandpleje, dvs være bosiddende i Odsherred kommune. Hvis man er bosat i en anden kommune, kan man fra man er 16 år vederlagsfrit vælge tandlæge, man skal bare udmeldes af den kommunale tandpleje i hjemkommunen først.

I Odsherreds Kommune begynder børn at gå til tandlæge, når de bliver 3 år. Såfremt man inden opdager noget usædvanligt i barnets mund tidligere, må man gerne få en konsultation.

De fleste små børn bruger sut og/eller sutteflaske. Brug af sut bør ophøre når barnet er omkring 3 år, da længere tids brug af sut kan have en uheldig indvirkning på tænderne som f.eks åbent bid og overbid. Hvis barnet holder op med at bruge sut i 3 års alderen, vil biddet ofte rette sig helt af sig selv, hvorimod tandregulering ofte er nødvendigt ved tandstillingsfejl, som skyldes længere tids brug af sut.

Børn der bruger sutteflaske bør ikke få juice eller saftevand eller andre former for drikke med et højt indhold af sukker og syre, da dette kan resultere i såkaldt sutteflaskecaries. Her ses oftest huller i fortænderne. Vand er det mest hensigtsmæssige at komme i sutteflasken. Brug af sutteflaske bør stoppe i 18 måneders alderen.

Det er vigtigt, at barnet får børstet tænder 2 gange dagligt med fluortandpasta. Indtil barnet er 10 år, skal børstningen varetages af en voksen, da barnets motorik ikke er færdigudviklet nok til, at de kan klare det selv.

Vi prøver altid at give barnet den bedste oplevelse på klinikken, selvom det nogle gange kan være en lidt utryg oplevelse, Hvis barnet er utrygt under en behandling, benytter vi lattergas, da dette får barnet til at slappe mere af. Ved meget angste børnepatienter behandler vi med Dormicum, alternativt kan der i sjældne tilfælde henvises til behandling i narkose.

Gratis tandpleje til unge mellem 18-21 år

I dag får alle børn og unge i Danmark tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år. Når de fylder 18 år, overgår de til voksentandplejen og skal selv betale for at gå til tandlæge.

Men fremover vil unge mellem 18 og 21 år også få tilbudt gratis tandpleje. Det er vedtaget som en del af finansloven, der blev indgået i december 2021.

Der er endnu ikke afklaring om alle detaljer omkring den nye ordning. Men vi ved, at følgende gælder:

• Tilbuddet træder i kraft i midten af 2022.

• Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige bliver omfattet i 2022, 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025.